ca
es

Condicions legals


1. Dret d'informació

De conformitat amb allò establert pel Real Decret RD 1720/2007 pel que s' aprova el desenvolupament de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, (des d'ara, LOPD), AULA32 CONSULTING, S.L. (des d'ara, a32 events), promotora de Jocs Interempreses®, informa al signant d'aquest formulari electrònic de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per a32 events i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat

Les dades del formulari són recollides amb la finalitat de facilitar la informació de serveis i esdeveniments d' a32 events que són de l' interès del signant, en la seva condició d'enllaç entre a32 events i la seva empresa.

3. Veracitat de les dades

El signant d’aquest formulari garanteix que les dades facilitades a a32 events són veraces.

4. Consentiment del tractament de les dades personals i professionals

L'enviament d’aquest formulari suposa el consentiment exprés del signant al tractament automatitzat de les dades personals i professionals facilitades. L'accés i tractament de les dades està enfocat únicament als serveis, ofertes, promocions i esdeveniments relacionats amb l' activitat d' a32 events, organitzadora dels Jocs interempreses®, respectant sempre el marc normatiu vigent.

5. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació

El signant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Podrà exercir aquests drets dirigint-se a a32 events, c/ Doedes 74 local, 08350 Arenys de Mar (Barcelona) o bé a la següent adreça de correu electrònic lopd@a32events.com .

6. Seguretat

a32 events manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d' 11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que el signant faciliti, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat no són inexpugnables. a32 events es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en el seu ús.

7. Modificació de la present política de privadesa

a32 events es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament els usuaris dels canvis que en ella es produeixin.