Girona 2007
27-01-2020

Tennis

Foto Tennis

Reglament oficial

La competició es guiarà pel Reglament oficial de la FIT, excepte en aquells aspectes que quedin recollits en aquestes bases.

Format

1. Parelles repartides en grups de 4.

2. Es farà una lligueta on cada parella jugarà 3 partits.

3. Abans d’iniciar un partit, les parelles disposaran de 5 minuts per escalfar.

Modalitat

La competició tindrà dues modalitats: dobles masculins i dobles femenins.

Puntuació

1. Els partits de lligueta es faran a dos sets amb “tie-break” si es dóna el cas.

2. Transcorreguts 55 minuts el partit es donarà per finalitzat, si és que no ha acabat.

3. Cada set aconseguit és un punt. Només es computen els sets finalitzats excepte el primer set si és que no s'ha acabat per falta de temps. En aquest cas, se l'adjudica l'equip amb més jocs guanyats.

4. En cas d'empat a jocs en el primer set, no acabat per falta de temps, no s'adjudica cap set a cap de les dues parelles.

5. En cas d’empat entre 2 parelles després de jugar els partits de lligueta, es considerarà els següents criteris de desempat:

a) RESULTAT DE L’ENFRONTAMENT DIRECTE

b) AVERAGE GENERAL (diferència de jocs: jocs a favor – jocs en contra.

c) MENYS JOCS EN CONTRA

d) L’ EQUIP INSCRIT PRIMER.

6. En cas d’ empat entre més de 2 parelles, s’aplicaran els mateixos criteris que en el punt anterior, excloent l' a).

Material

1. Cada jugador portarà la seva raqueta.

2. L’ organització posarà les pilotes.

Temps Espera

1. El temps d’ espera per a l’ inici del partit és de 5 minuts. Si una parella compareix entre 5 i 10 minuts tard, amb la parella contrincant esperant, aquesta tindrà 3 possibilitats:

a) Acceptar disputar el partit.

b) Guanyar 2 punts i jugar un partit amistós que finalitzarà com a molt tard a l’ hora límit prevista.

c) Guanyar 2 punts i no jugar un partit amistós.

d) En aquests dos darrers casos, la parella venç per 6-0, 6-0. Tots els partits de la parella que ha comparegut tard (o també en cas de retirada) seran exclosos del còmput per a desfer possibles empats.

Si el retard és superior als 10 minuts, s’aplica l’opció c) directament.

2. La retirada d’ una parella en un partit, abans de la seva finalització, suposa la pèrdua del partit per 6-0, 6-0.

Pluja

La pluja no serà motiu de no-compareixença a un partit.

Àrbitre

L' arbitratge dels partits anirà a càrrec dels mateixos jugadors o participants espectadors.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.