15-12-2019

Històric Participació Empresa VERIPACK EMBALAJES

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2019 Escacs 1 1
  Futbol 7 1 14
  Tennis Taula 1 1
    3 16
Barcelona 2018 BTT 1 1
  Cros 1 1
  Futbol 7 1 14
  Pàdel 1 2
  Paintball 2 10
  Tennis Taula 1 1
    7 29
Barcelona 2017 Bowling 2 6
  BTT 1 1
  Cros 1 1
  Futbol 7 1 14
  Karts 3 12
  Pàdel 1 2
  Paintball 0 0
  Tennis Taula 1 1
    10 37
Barcelona 2016 BTT 5 5
  Escacs 1 1
  Futbol 7 1 14
  Gimcana urbana 1 4
  Pàdel 3 6
  Paella (concurs) 1 5
  Paintball 2 10
  Tennis Taula 1 1
    15 46
Barcelona 2015 BTT 1 1
  Cros 2 2
  Escacs 1 1
  Futbol 7 1 14
  Gimcana urbana 2 8
  Pàdel 2 4
  Paella (concurs) 1 5
  Paintball 2 10
  Tennis Taula 1 1
    13 46
Barcelona 2014 Futbol Sala 1 12
  Pàdel 4 8
  Paintball 2 10
  Tennis Taula 1 1
    8 31
Barcelona 2013 Pàdel 1 2
    1 2
Barcelona 2012 Cros 2 2
  Pàdel 1 2
    3 4
Barcelona 2011 Cros 2 2
  Pàdel 1 2
    3 4
Barcelona 2010 Cros 1 1
  Cursa 1 1
  Pàdel 1 2
    3 4
Barcelona 2008 Futbol Sala 1 12
    1 12
    67 231