15-12-2019

Històric Participació Empresa PORT DE BARCELONA

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2010 Cursa 1 1
  Tennis Taula 3 3
    4 4
    4 4