10-12-2019

Històric Participació Empresa CSI

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2017 Bowling 2 6
  BTT 1 1
  Cursa 1 1
  Pàdel 2 4
  Paella (concurs) 1 5
  Tennis Taula 3 3
    10 20
Barcelona 2016 Bowling 4 12
  BTT 1 1
  Cros 1 1
  Cursa 1 1
  Futbol Sala 1 12
  Pàdel 3 6
  Tennis Taula 2 2
    13 35
Barcelona 2015 Bowling 3 9
  Cros 3 3
  Futbol Sala 1 12
  Pàdel 2 4
  Tennis Taula 3 3
    12 31
Barcelona 2014 Aquatló 1 1
  Bowling 1 3
  Cros 7 7
  Cursa 2 2
  Futbol Sala 1 12
  Karts 2 8
  Pàdel 1 2
  Tennis 0 0
  Tennis Taula 2 2
    17 37
Barcelona 2013 Cros 8 8
  Cursa 0 0
  Futbol Sala 1 12
  Pàdel 3 6
  Paintball 1 5
  Tennis Taula 1 1
    14 32
Barcelona 2012 Aquatló 2 2
  Futbol Sala 1 12
  Pàdel 1 2
    4 16
Barcelona 2011 Futbol Sala 1 12
  Pàdel 1 2
    2 14
Barcelona 2010 Futbol Sala 1 12
  Pàdel 2 4
    3 16
    75 201