10-12-2019

Històric Participació Empresa PIVOTAL

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2010 Aquatló 1 1
  Bowling 1 3
    2 4
    2 4