25-05-2020

Històric Participació Empresa ALIANÇA


Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2010 Cursa 3 3
  Futbol 7 1 14
  Karts 3 12
  Paintball 4 20
  Tennis Taula 1 1
    12 50
    12 50