20-09-2019

Històric Participació Empresa ALIANÇA

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2010 Cursa 3 3
  Futbol 7 1 14
  Karts 3 12
  Paintball 4 20
  Tennis Taula 1 1
    12 50
    12 50