16-12-2019

Històric Participació Empresa BANCO PASTOR

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2011 Futbol 7 1 14
    1 14
Barcelona 2009 Futbol 7 1 14
    1 14
    2 28