22-01-2020

Històric Participació Empresa L'OREAL

Edició Esport Equips Participants
Madrid 2011 Bowling 6 18
  Cursa 5 5
  Futbol 7 2 28
  Karts 3 12
  Pàdel 4 8
  Tennis 1 2
    21 73
    21 73