15-12-2019

Històric Participació Empresa BANCO POPULAR

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2005 Tennis 1 1
  Tennis Taula 1 1
    2 2
    2 2