25-05-2020

Històric Participació Empresa DISNEY


Edició Esport Equips Participants
Madrid 2012 Bowling 3 9
  Cursa 6 6
  Futbol 7 1 14
  Golf 8 8
  Karts 8 32
  Pàdel 3 6
  Paintball 6 30
    35 105
    35 105