15-12-2019

Històric Participació Empresa APPCO DIRECT GROUP ESPAÑA SL

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2016 Gimcana natura 2 8
    2 8
Madrid 2012 Cursa 1 1
  Golf 1 1
  Pàdel 2 4
    4 6
    6 14