15-12-2019

Històric Participació Empresa BIOKIT

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2011 Futbol Sala 1 12
    1 12
Barcelona 2010 Futbol Sala 1 12
    1 12
Barcelona 2009 Futbol Sala 1 12
    1 12
Barcelona 2008 Futbol Sala 1 12
    1 12
Barcelona 2007 Futbol 7 1 14
    1 14
Barcelona 2006 Futbol 7 1 14
    1 14
Barcelona 2005 Futbol 7 1 14
    1 14
    7 90