15-12-2019

Històric Participació Empresa HARIBO

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2019 Bowling 5 15
  BTT 1 1
  Futbol Sala 1 12
  Karts 11 44
  Pàdel 1 2
  Paella (concurs) 1 5
  Paintball 2 10
  Pitch & Putt 2 2
  Tennis 1 2
    25 93
Barcelona 2018 Bàsquet 1 12
  Bowling 3 9
  BTT 2 2
  Futbol 7 1 14
  Karts 10 40
  Pàdel 2 4
  Paella (concurs) 3 15
  Paintball 5 25
  Tennis Taula 2 2
    29 123
Barcelona 2017 Bowling 2 6
  BTT 5 5
  Fitness & Rhythm 3 3
  Futbol Sala 1 12
  Karts 5 20
  Pàdel 5 10
  Paella (concurs) 3 15
  Paintball 2 10
  Pitch & Putt 2 2
  Tennis Taula 1 1
    29 84
Barcelona 2016 Bowling 4 12
  BTT 7 7
  Cros 1 1
  Cursa 1 1
  Fitness & Rhythm 4 4
  Futbol Sala 1 12
  Karts 6 24
  Pàdel 3 6
  Paella (concurs) 2 10
  Paintball 2 10
  Tennis Taula 3 3
    34 90
Barcelona 2015 Bàsquet 1 12
  Bowling 4 12
  BTT 15 15
  Cursa 2 2
  Fitness & Rhythm 4 4
  Futbol Sala 1 12
  Karts 16 64
  Pàdel 2 4
  Paella (concurs) 2 10
  Paintball 4 20
  Pitch & Putt 2 2
  Tennis Taula 3 3
  Volei platja 1 5
    57 165
Barcelona 2014 Bàsquet 1 12
  BTT 13 13
  Cros 2 2
  Cursa 1 1
  Fitness & Rhythm 1 1
  Futbol 7 3 42
  Karts 14 56
  Pàdel 3 6
  Paintball 6 30
  Pitch & Putt 3 3
  Tennis Taula 3 3
    50 169
Barcelona 2013 Bowling 1 3
  BTT 3 3
  Cros 2 2
  Cursa 1 1
  Escacs 1 1
  Fitness & Rhythm 1 1
  Futbol 7 2 28
  Karts 6 24
  Pàdel 1 2
  Paintball 3 15
  Pitch & Putt 1 1
  Tennis 1 2
  Tennis Taula 1 1
    24 84
    248 808