15-12-2019

Històric Participació Empresa NOVARTIS SANDOZ

Edició Esport Equips Participants
Madrid 2018 Bowling 13 39
  Futbol 7 2 28
  Karts 5 20
  Pàdel 2 4
    22 91
Madrid 2017 Bàsquet 1 12
  Bowling 11 33
  Futbol 7 1 14
  Karts 6 24
  Pàdel 5 10
  Paintball 5 25
    29 118
    51 209