10-12-2019

Històric Participació Empresa CEPSA

Edició Esport Equips Participants
Madrid 2015 Futbol 7 1 14
    1 14
Madrid 2014 Bàsquet 1 12
  Futbol 7 1 14
  Karts 1 4
  Pàdel 2 4
    5 34
    6 48