22-01-2020

Històric Participació Empresa ALLIANZ

Edició Esport Equips Participants
Madrid 2018 Futbol 7 1 14
    1 14
Barcelona 2018 Bàsquet 1 12
    1 12
Barcelona 2014 Bàsquet 1 12
  Futbol 7 0 0
  Futbol Sala 1 12
    2 24
    4 50