15-12-2019

Històric Participació Empresa HP

Edició Esport Equips Participants
Madrid 2015 Cursa 6 6
  Futbol 7 1 14
  Pàdel 7 14
    14 34
    14 34