22-01-2020

Històric Participació Empresa PUIG

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2016 Cros 7 7
  Futbol 7 1 14
  Pàdel 8 16
    16 37
    16 37