16-12-2019

Històric Participació Empresa FUNDACIÓ STEP BY STEP

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2016 Paella (concurs) 1 5
  Volei platja 1 5
    2 10
    2 10