15-12-2019

Històric Participació Empresa UPS

Edició Esport Equips Participants
València 2019 Cursa 10 10
  Pàdel 2 4
    12 14
Madrid 2019 Futbol 7 1 14
  Pàdel 2 4
    3 18
Barcelona 2019 Futbol 7 1 14
  Pàdel 2 4
    3 18
València 2018 Cursa 5 5
    5 5
Madrid 2018 Futbol 7 2 28
    2 28
Barcelona 2018 Futbol 7 1 14
    1 14
Madrid 2017 Futbol 7 1 14
  Pàdel 1 2
    2 16
Barcelona 2017 Futbol 7 1 14
    1 14
    29 127