10-12-2019

Històric Participació Empresa PWC

Edició Esport Equips Participants
València 2018 Futbol 7 1 14
    1 14
València 2017 Futbol 7 1 14
    1 14
    2 28