16-12-2019

Històric Participació Empresa COBEGA

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2008 Pàdel 1 2
    1 2
Barcelona 2007 Pàdel 1 2
    1 2
    2 4