10-12-2019

Històric Participació Empresa T-SYSTEMS

Edició Esport Equips Participants
València 2018 Pàdel 5 10
    5 10
Madrid 2018 Pàdel 5 10
    5 10
Barcelona 2018 Fitness & Rhythm 10 10
  Futbol 7 1 14
  Pàdel 15 30
    26 54
    36 74