22-01-2020

Històric Participació Empresa C.E. PORT DE BARCELONA

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2018 BTT 3 3
    3 3
    3 3