21-04-2019

Històric Participació Empresa ENAIRE

Edició Esport Equips Participants
València 2019 Reg. Participants 1 175
    1 175
Madrid 2019 Reg. Participants 1 175
    1 175
Barcelona 2019 Reg. Participants 1 175
    1 175
    3 525