17-01-2020

Històric Participació Empresa ALCON

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2019 Bowling 1 3
  Pàdel 1 2
    2 5
    2 5