15-12-2019

Històric Participació Empresa FIELDFISHER JAUSAS

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2019 Futbol 7 1 14
  Gimcana urbana 2 10
    3 24
    3 24