16-12-2019

Històric Participació Empresa IBEREXT S.A.

Edició Esport Equips Participants
Madrid 2019 Bowling 5 15
  Cursa 3 3
  Futbol 7 1 14
  Karts 4 16
  Pàdel 1 2
  Tennis 1 2
    15 52
    15 52