17-01-2020

Històric Participació Empresa IDNEO

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2019 Cursa 5 5
  Futbol 7 1 14
  Pàdel 5 10
    11 29
    11 29