17-01-2020

Històric Participació Empresa AAM

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2019 Bowling 1 3
  Futbol 7 1 14
  Gimcana groga 1 5
  Pàdel 3 6
  Paella (concurs) 1 5
  Paintball 2 10
    9 43
    9 43