16-12-2019

Històric Participació Empresa FERRER & OJEDA

Edició Esport Equips Participants
Barcelona 2018 Pitch & Putt 2 2
    2 2
Barcelona 2017 Pitch & Putt 2 2
    2 2
Barcelona 2016 Pitch & Putt 2 2
    2 2
Barcelona 2015 Pitch & Putt 2 2
    2 2
Barcelona 2014 Pitch & Putt 2 2
    2 2
Barcelona 2013 Pitch & Putt 2 2
    2 2
Barcelona 2012 Pitch & Putt 0 0
    0 0
Barcelona 2011 Pitch & Putt 2 2
    2 2
Barcelona 2010 Pitch & Putt 2 2
    2 2
Barcelona 2009 Pitch & Putt 2 2
    2 2
Barcelona 2008 Pitch & Putt 1 1
    1 1
Barcelona 2007 Tennis Taula 1 1
    1 1
Barcelona 2006 Pitch & Putt 2 2
    2 2
    22 22