29-09-2020

Històric Participació Empresa ROCHE


Edició Esport Equips Participants
València 2018 Bowling 2 6
  Cursa 2 2
    4 8
Madrid 2018 Bowling 1 3
  Cursa 1 1
  Futbol 7 1 14
  Pàdel 1 2
    4 20
Barcelona 2018 Bowling 16 48
  BTT 12 12
  Cros 11 11
  Cursa 23 23
  Futbol 7 2 28
  Futbol Sala 1 12
  Pàdel 20 40
  Pitch & Putt 7 7
  Tennis 4 8
  Tennis Taula 12 12
  Volei platja 5 25
    113 226
València 2017 Bowling 2 6
  Pàdel 1 2
    3 8
Madrid 2017 Bowling 2 6
  Futbol 7 1 14
  Pàdel 1 2
    4 22
Barcelona 2017 Bowling 11 33
  BTT 15 15
  Cros 7 7
  Cursa 12 12
  Futbol 7 2 28
  Futbol Sala 1 12
  Pàdel 15 30
  Pitch & Putt 7 7
  Tennis Taula 3 3
  Volei platja 6 30
    79 177
Madrid 2016 Bowling 1 3
  Futbol 7 1 14
  Pàdel 2 4
    4 21
Barcelona 2016 Bàsquet 1 12
  Bowling 9 27
  BTT 5 5
  Cros 1 1
  Cursa 20 20
  Futbol 7 2 28
  Futbol Sala 2 24
  Pàdel 18 36
  Pitch & Putt 7 7
  Tennis 1 2
  Tennis Taula 3 3
    69 165
Madrid 2015 Bowling 1 3
  Futbol 7 1 14
  Pàdel 2 4
    4 21
Barcelona 2015 Bowling 11 33
  BTT 18 18
  Cros 1 1
  Cursa 9 9
  Futbol 7 2 28
  Futbol Sala 1 12
  Pàdel 19 38
  Pitch & Putt 7 7
  Tennis 1 2
  Tennis Taula 3 3
    72 151
Barcelona 2011 Aeròbic 1 1
  Bàsquet 1 12
  Bowling 11 33
  BTT 14 14
  Cros 3 3
  Cursa 1 1
  Esquaix 2 2
  Futbol 7 1 14
  Futbol Sala 2 24
  Pàdel 6 12
  Pitch & Putt 11 11
  Tennis 1 2
  Tennis Taula 4 4
    58 133
Barcelona 2010 Aeròbic 6 6
  Bàsquet 2 24
  Bowling 4 12
  BTT 12 12
  Cros 2 2
  Cursa 3 3
  Esquaix 0 0
  Futbol 7 1 14
  Futbol Sala 1 12
  Pàdel 3 6
  Pitch & Putt 6 6
  Tennis 0 0
  Tennis Taula 5 5
  Volei pista 0 0
    45 102
Barcelona 2009 Aeròbic 6 6
  Bàsquet 1 12
  Bowling 4 12
  BTT 14 14
  Cursa 8 8
  Esquaix 3 3
  Futbol 7 2 28
  Pàdel 4 8
  Pitch & Putt 11 11
  Tennis 1 2
  Tennis Taula 7 7
  Volei pista 2 10
    63 121
Barcelona 2008 Aeròbic 8 8
  Bàsquet 1 12
  BTT 12 12
  Cursa 7 7
  Esquaix 3 3
  Futbol 7 1 14
  Pàdel 3 6
  Tennis 2 4
  Tennis Taula 6 6
    43 72
    565 1.247