Madrid 2012
19-01-2020

Classificació Equips Bowling

Fase Posició Punts Extra info Grup Logo Equip
U 1 1.114 pts. 124 pts. A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-Los Ángeles de Justo
  2 1.087 pts. 121 pts. A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-Revival parte 2
  3 1.017 pts. 113 pts. A DISNEY-1
  4 894 pts. 99 pts. A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-Los Pelacables
  5 817 pts. 91 pts. A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-Las Chispazo
  6 735 pts. 82 pts. A DISNEY-2
  7 725 pts. 81 pts. A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-The Energi Girls And Boys
  8 710 pts. 79 pts. A DISNEY-3