Madrid 2012
16-12-2019

Cursa

Lloc, dia i hora

Diumenge 30 de setembre de 2012, a les 10:00h

Immediacions de Parque Paraiso (Av. Arcentales s/n) – Metro Simancas (sortida c/Amposta)

El lliurament de dorsals es realitzarà des de les 8:15h al lloc de la sortida. Els participants dels Jocs interempreses hauran de retirar el dorsal a l'espai assenyalat per la organització, estalviant-se les cues de la resta de participants.

Recorregut

Sobre un circuit urbà tancat (3 voltes) amb un total de 10.000 metres.

Cronometratge

Es realitzarà mitjançant xip electrònic que lliurarem juntament amb el dorsal. Aquest xip ha de col·locar-se al calçat esportiu fins a superar la línia d'arribada. Llavors haurà de retornar-lo per poder rebre la bossa del corredor (auditori). L'atleta és responsable del seu xip, en cas de pèrdua haurà de pagar un import de 10 euros. L'ús incorrecte del xip implica no aparèixer en la classificació de la prova.

Per a la classificació es prendrà el temps oficial, no el real.

Modalitats

Hi haurà modalitat masculina i femenina.

Participants

1. Les persones que tinguin llicència federativa, ho hauran de reflectir en el formulari d'inscripció.

Climatalogia

No és possible anticipar si la cursa s'haurà de cancel·lar en funció de la climatologia prevista dies (o hores) abans de l'inici de la cursa. Per tant, l'organització només podrà informar sobre si la cursa es fa o no, des de la mateixa carpa situada al punt de sortida de la prova.

Observacions

1. L’ organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L’ Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.