Madrid 2013
06-12-2019

Classificació Equips Bowling

Fase Posició Punts Extra info Grup Logo Equip
U 1 1.016 pts. 113 pts. A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-A por el bronce!!! Si se puede...
  2 975 pts. 108 pts. A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-Los Güachinnain
  3 948 pts. 105 pts. A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-Se nos han cruzado los cables
  4 901 pts. 100 pts. A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-No me toquéis los bolo
  5 874 pts. 97 pts. A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-Con dos bolos y un palito
  6 736 pts. 82 pts. A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-Los frontera
  7 571 pts. 63 pts. A CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA-1