Madrid 2018
27-05-2020

Detall Integrants Equip Bowling TELEVISIÓ DE CATALUNYA Artur Peguera Anoro (BOW-MA18)