Madrid 2018
15-08-2020

Detall Integrants Equip Bowling TELEVISIÓ DE CATALUNYA Lluís Bernabé Valera (BOW-MA18)