Madrid 2018
15-08-2020

Detall Integrants Equip Pàdel TELEVISIÓ DE CATALUNYA Artur Peguera Anoro (PAD-MA18)