Madrid 2019
31-05-2020

Detall Integrants Equip Bowling TELEVISIÓ DE CATALUNYA Artur Peguera Anoro (BOW-MA19)