Madrid 2019
14-08-2020

Detall Integrants Equip Bowling TELEVISIÓ DE CATALUNYA Francesc Romero Truñó (BOW-MA19)