Madrid 2020
14-04-2021

Bases Escape Room

Format

Competició en equips de 4 persones consistent en "escapar de l'habitació". El repte que plantejarà aquest "escape room" és òbviament sorpresa.

L'aventura que caldrà superar fomenta l'esperit d'equip, potencia la creativitat en la resolució de problemes i el treball col·laboratiu.

Modalitats

La competició tindrà una única modalitat, i per tant tots els equips podran ser indistintament masculins, femenins o mixtes.

Puntuació

El sistema de puntuació va estretament lligat al desenvolupament d'aquesta activitat. Es té en compte el temps invertit en "escapar" però també el número de pistes sol·licitades, de forma que aquest actua com a corrector (a l'alça) del temps invertit.

Programa

1. Benvinguda i acreditació dels equips

2. Briefing

3. Aventura

Briefing i supervisió

Explicació amb detall del funcionament de l'aventura, per part dels responsables de l'organització.

Material

Tot el material el posa l'organització.

Observacions

1. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

2. La participació a l'activitat implica l’acceptació d’ aquestes bases.

3. L' Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

4. L' Organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.