Madrid 2020
14-04-2021

Bases Futbol 7

Reglament oficial

La competició es guiarà pel Reglament oficial de la Federació de Futbol de la Comunitat de Madrid, excepte en aquells aspectes que quedin recollits en aquestes bases.

Camp

Els partits es jugaran sobre gespa artificial.

Format

1. Els equips formaran un únic grup de 5.

2. Es farà una primera fase que consistirà en una lligueta on cada equip jugarà 4 partits.

3. Després de la lligueta, els 4 primers equips classificats disputaran les semifinals.

Modalitat

La competició tindrà una única modalitat: la masculina.

Durada dels partits

1. Els partits constaran de dues parts de 15 minuts cadascuna, amb un breu descans entre mig. Només es pararà el temps quan l' àrbitre ho consideri oportú, i sempre de forma excepcional.

2. Abans d'iniciar un partit, els equips disposaran de 5 minuts per escalfar, sempre que no hi hagi acumulat un retard. En qualsevol cas, els equips disposaran d'espai per escalfar previ a l'inici del partit.

Equipament

1. Cada equip vestirà amb pantaló curt i camiseta del mateix color. El porter haurà de portar una camiseta diferent a la resta de jugadors. Les camisetes poden ser numerades o no.

2. En cas de coincidència de color de camisetes entre els dos equips, es sortejarà l'ús de 'petos'.

Puntuació

1. La puntuació que s' obtindrà en la competició serà la següent:

- Partit guanyat : 2 punts.

- Partit empatat : 1 punt.

- Partit perdut : 0 punts.

- No compareixença: -2 punts.

2. En cas d'empat entre 2 o més equips després de jugar els partits de lligueta, es considerarà els següents criteris de desempat (homologat UEFA):

a. Major nombre de punts guanyats només en els partits entre els equips implicats.

B. Major diferència de GOLS només en els partits entre els equips implicats.

C. Major diferència de GOLS total (comptant tots els partits del grup).

D. Major nombre de GOLS A FAVOR (comptant tots els partits del grup).


Si amb els criteris UEFA continua l'empat, s'aplicaran aquests criteris propis:


e. Millor classificació en la passada edició dels Jocs.

F. Menor nombre de GOLS EN CONTRA (comptant tots els partits del grup).

G. Major nombre de GOLS A FAVOR en un partit.

H. Equip amb major nombre de participants inscrits.

i. Equip inscrit primer.

Equips/Jugadors

1. El temps d' espera per a l' inici del partit és de 5 minuts. Si un equip compareix entre 5 i 10 minuts tard, amb l'altre equip esperant, aquest tindrà 3 possibilitats:

a. Acceptar disputar el partit, descomptant el temps acumulat de retard i finalitzant el partit, a l' hora prevista.

B. Guanyar els punts i jugar un partit amistós que finalitzarà a l' hora que estava prevista.

C. Guanyar els punts i no jugar un partit amistós.

D. En aquests dos darrers casos, l'equip guanyador venç per 1-0. Tots els partits de l'equip que ha comparegut tard (o també en cas de retirada o inferioritat numèrica) seran exclosos del còmput per a desfer possibles empats.

Si el retard és superior als 10 minuts, s'aplica l'opció c) directament.

2. Cada equip es composa d' un màxim de 14 jugadors.

3. Cada equip sols pot aliniar a 7 jugadors, incloent el porter. L' equip que presenti menys de 5 jugadors perdrà el partit. El resultat es determinarà amb el mateix criteri del punt 1d.

4. Sols podran situar-se a la banqueta els components de l'equip inscrits i uniformats, i l' entrenador.

5. La retirada d' un equip en un partit, abans que l' àrbitre el doni per finalitzat, suposa la pèrdua del partit. El resultat es determinarà amb el mateix criteri del punt anterior (1d).

6. Si un equip queda en inferioritat numèrica, és a dir, 3 jugadors de camp més el porter, perdrà els punts del partit. El resultat es determinarà amb el mateix criteri del punt 1d.

7. A un dels jugadors de cada equip li serà confiada la funció de capità, i li correspondrà:

a. Representar el seu equip durant el joc i ser responsable de la conducta que han d'observar els seus companys abans, durant i després dels partits.

B. Només ell es pot dirigir als àrbitres per demanar-los informació especial, quan aquesta sigui necessària, i sempre en termes cortesos.

C. Cap altre jugador podrà dirigir-se als àrbitres.

D. Si el capità és substituït, NO serà necessari que cedeixi el seu braçalet indicatiu a un altre jugador de camp.

Canvis

1. Durant un partit es poden efectuar tots els canvis que un equip consideri oportuns.

2. Si el porter és el jugador a substituir, cal demanar-ho a l' àrbitre. El porter podrà canviar una vegada en cada part, quan es tingui la pilota i a l'inici de la jugada.

Pluja

La pluja no serà motiu de suspensió d'un partit.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.