Madrid 2020
14-04-2021

Bases Paella (concurs)

Descripció

És una activitat per realitzar en equip, a l’aire lliure, consistent en cuinar una “paella”.

Té la dificultat afegida que els participants només disposaran de:

a) una paella (8-10 racions)

b) cremadors i taula

Format

Equips de 5 persones.

Els equips s’hauran de coordinar amb antelació per tal d’aportar TOTS els estris necessaris per preparar la paella i presentar el resultat adientment, és a dir, ganivets, fustes de tallar, tisores, etc.

L’organització disposarà d’alguns estris, de forma molt limitada, l’ús dels quals restarà punts en cas de produir-se. L’organització només proveirà els gots, plats, estovalles i tovallons.

Ingredients

El pressupost màxim pels ingredients es fixa en 25€ / equip, per tant caldrà anar amb molta cura del què es compra i en quines quantitats. Es podran fer bescanvis amb altres equips, de comú acord. Caldrà sempre presentar els comprovants de la compra.

Es reemborsarà amb un ingrés al compte corrent que indiquin els participants.

Modalitats

La competició tindrà una única modalitat, i per tant els equips podran ser indistintament masculins, femenins o mixtes.

Vestit

Els integrants dels equips hauran de “disfressar-se de cuiners” i hauran de portar, com a mínim, un barret de cuiner, el davantal i el logotip de l’empresa.

Jurat

Un cuiner professional donarà les instruccions i farà petites recomanacions als participants. Exhaurit el temps els equips hauran de presentar un sol plat per ser puntuat, en base a aquests criteris objectius, de l’ 1 al 10. Els tres darrers tindran ponderació doble.

a) Disfressa de xefs

b) Organització inicial

c) Higiene

d) Eficiència

f) Creativitat

g) Presentació final (visual)

h) Degustació Final (gust)

Àpat

Finalment, ens menjarem tots junts les paelles.

Durada

Unes 2 ½ hores aproximadament de preparació i cuina, més el temps del dinar.

Programa

1. Benvinguda i acreditació dels participants

2. Briefing explicatiu a tots els equips simultàniament

3. Inici concurs

4. Valoració jurat

5. Dinar

Material

L’organització proveirà les taules, paelles i cremadors, els gots, plats, estovalles i tovallons.

Climatalogia

No és possible anticipar si la prova es cancel·larà en funció de la climatologia prevista dies (o hores) abans de l'inici de la mateixa. Per això, l'organització sols podrà informar sobre si l'activitat es fa o no, des de les mateixes instal·lacions.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.