Madrid 2020
14-04-2021

Bases Tennis

Reglament oficial

La competició es guiarà pel Reglament oficial de la FIT, excepte en aquells aspectes que quedin recollits en aquestes bases.

Format

1. Parelles repartides en grups de 4.

2. Es farà una primera fase que consistirà en una lligueta on cada parella jugarà 3 partits.

3. El primer classificat de cada grup accedirà a la fase d'eliminatòries.

Modalitat

La competició tindrà una única modalitat (dobles) i no hi haurà distinció de gènere.

Puntuació

1. Els partits es jugaran a 1 set de 9 jocs amb un límit de 45 minuts. Si en esgotar-se el temps, hi hagués igualtat al marcador, es disputarà un "tie-break" de desempat.

2. Abans d’iniciar un partit, les parelles disposaran de 5 minuts per escalfar.

3. La puntuació que s’ obtindrà en la competició serà la següent:

- Partit guanyat : 1 punt.

- Partit perdut : 0 punts.

- No compareixença: -1 punt.

4. En cas d’empat entre 2 parelles després de jugar els partits de lligueta, es considerarà els següents criteris de desempat:

a. RESULTAT DE L’ENFRONTAMENT DIRECTE

b. AVERAGE GENERAL (diferència de jocs: jocs a favor menys jocs en contra.

c. MENYS JOCS EN CONTRA

d. L' EQUIP INSCRIT PRIMER.

5. En cas d’ empat entre més de 2 parelles, s’aplicaran els mateixos criteris que en el punt anterior, excloent l' a).

Material

1. Cada jugador portarà la seva raqueta.

2. L' organització posarà les pilotes.

Temps Espera

1. El temps d’ espera per a l’ inici del partit és de 5 minuts. Si una parella compareix entre 5 i 10 minuts tard, amb la parella contrincant esperant, aquesta tindrà 3 possibilitats:

a. Acceptar disputar el partit.

b. Guanyar el punt i jugar un partit amistós que finalitzarà com a molt tard a l’ hora límit prevista.

c. Guanyar el punt i no jugar un partit amistós.

d. En aquests dos darrers casos, la parella venç per 9-0. Tots els partits de la parella que ha comparegut tard (o també en cas de retirada) seran exclosos del còmput per a desfer possibles empats.

Si el retard és superior als 10 minuts, s’aplica l’opció c) directament.

2. La retirada d’ una parella en un partit, abans de la seva finalització, suposa la pèrdua del partit per 9-0.

Pluja

La pluja no serà motiu de no-compareixença a un partit.

Àrbitre

L' arbitratge dels partits anirà a càrrec dels mateixos jugadors o participants espectadors.

Observacions

1. L' organització considera que tots els equips es fan responsables del seus acompanyants.

2. Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran estudiats pel Comitè Organitzador, el qual comunicarà la seva decisió a les parts afectades.

3. La participació al torneig implica l’acceptació d’ aquestes bases.

4. L' organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de l’ esdeveniment. En cas que siguin necessaris canvis, aquests es comunicaran a les empreses participants.

5. L' organització es reserva el dret de suspendre la competició si no hi ha una mínima participació. En aquest cas, s'aplicarien les devolucions íntegres de les inscripcions.