Barcelona 2016
31-05-2020

Detalle Integrantes Equipo Fútbol 7 ACESA-ABERTIS Juan María Sansón Soler (FU7-2016)