Barcelona 2016
31-05-2020

Detalle Integrantes Equipo Fútbol 7 ACESA-ABERTIS Xavier Comas Miret (FU7-2016)