Valencia 2014
12-07-2020

Horarios partidos Fútbol 7

Fecha F Grupo Equipo1 Logo Fecha-Hora Logo Equipo2 Campo
21-06 L A SPB 21-06 09:30 DULCESOL C1
    A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-F7 21-06 09:30 GRUPO DIARIO DE LEVANTE C2
    A SPB 21-06 10:30 GRUPO DIARIO DE LEVANTE C1
    A SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-F7 21-06 10:30 DULCESOL C2
    A SPB 21-06 11:30 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA-F7 C1
    A GRUPO DIARIO DE LEVANTE 21-06 11:30 DULCESOL C2